Saturday, 8 April, 2017

चेंडोबा चेंडोबा थकलास का ?

चेंडोबा चेंडोबा थकलास का ?

चेंडोबा चेंडोबा थकलास का ?
आयपीएलच्या पैशामध्ये लपलास का ?
आयपीएल चे झाड बेधुंदी,
क्रिकेटचा राडा बेबंदी !
कसोटी-वनडॆ वर रुसलास का ?
असाच एकटा बसलास का ?

आता तरी परतुनी जाशील का ?
चौकार षटकार खाशील का ?
कसोटी बिच्चारी रडत असेल,
वनडॆचा पारा चढत असेल !
असाच बसून पहाशील का ?
मालकांची बोलणी खाशील का ?

 म्हातारे सगळे तरूण झाले,
फिटनेस-बिट्नेस करून आले.
त्यांच्याप्रमाणे तुही नाचशील का?
जादू की झप्पी घेशील का?

चेंडोबा,चेंडोबा कुठे रे गेला ?
ठोकता ठोकता गडप झाला !
चिअर्स गर्ल्सला समजून घेशील का?
टॅक्सवाल्यांना तोंड देशील का ?

 -सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)
 मोबाईल-9923847269

 (कविवर्य ग.दि.माडगूळकर यांची क्षमा मागून)
22एप्रिल2010

No comments:

Post a Comment