Monday, 10 May, 2010

चला दोस्तहो भविष्यावर बोलू काही

चला दोस्तहो भविष्यावर बोलू काही !

जरा खोचक, जरा खरोखर बोलू काही !
चला दोस्तहो भविष्यावर बोलू काही !

उगाच वळसे ज्योतिषाचे हे देत रहा तू
उघडत नाही डोळे तोवर बोलू काही
चला दोस्तहो भविष्यावर बोलू काही !

रेघोट्या पाहुन हातावर कुडमुडतो जोश्या
ग्रह फिरू दे त्याचे नंतर बोलू काही
चला दोस्तहो भविष्यावर बोलू काही !

हवेहवेसे भविष्य तुला जर हवेच आहे
नको नको्श्या वर्तमानावर बोलू काही
चला दोस्तहो भविष्यावर बोलू काही !!

उद्या-उद्याची किती काळजी बघ रांगेतुन
पिंजर्‍यातल्या त्या पोपटावर बोलू काही
चला दोस्तहो भविष्यावर बोलू काही !

कुणी टाकतो पत्ते,कुणी पाहतो कुंडल्या
नसलेल्या त्या राहू-केतूवर बोलू काही
चला दोस्तहो भविष्यावर बोलू काही !

कुंडल्या,पोपट या गोष्टी जुन्या जाहल्या
संगणकाच्या सॉफ्ट्वेअरवर बोलू काही
चला दोस्तहो भविष्यावर बोलू काही !

विश्वास असू दे मनामध्ये साथी म्हणुनी
मती वेंधळी प्रवास खडतर बोलू काही
चला दोस्तहो भविष्यावर बोलू काही !

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

(कविवर्य संदीप खरे यांची क्षमा मागुन)

No comments:

Post a Comment