Monday, 4 January, 2010

आज वाटेतच रंग उधळतो टपोरी

आज वाटेतच रंग उधळतो टपोरी

आज वाटेतच रंग उधळतो टपोरी
बालिके, जरा जपून जा कॉलेजवरी

तो छचोर चित्तचोर वाट रोखतो
हात ओढूनी खुशाल चिठ्ठी फे्कतो
मस्ताऊन, माजून जाळे टाकतो
सांगतो अजूनही तुला खरोखरी

सांग कामांधास काय जाहले
त्यांनी छेडल्याविना कुणा न सोडले
ज्यास त्यास रंग ढंग संग लागली
एकटीच वाचशील काय तू पोरी?

त्या तिथे असंग संग त्यात गुंगला
ट्पोर-ट्पोर्‍यासवे बेधूंद दंगला
तो पहा ढोल इज्जतीचा वाजला
हाय माजले फिरुन तेच टपोरी.

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

(कवीवर्य सुरेश भट यांची माफी मागुन.)

1 comment: