Thursday, 26 November, 2009

सांगा कस मरायचं?

सांगा कस मरायचं?

सांगा कस मरायचं?
कण्ह्त कुण्ह्त की गाणं म्हणत
तुम्हीचं ठरवा!

डोळे वासून तुमची आठवण
कोणीतरी काढतंच ना?
शिळेपाके दोन घास
तुमच्यापुढे वाढतंच ना?
दोष देत बसायचं की रोष घेत बसायचं?
तुम्हीचं ठरवा!

कळ्याकुट्ट कळोखात
जेव्हा काही दिसत नसतं
तुमच्या साठी कोणीही
दवा घेऊन उभं नसतं
कळोखात कुढायचं की प्रकाशात रडायचं ?
तुम्हीचं ठरवा!

बायकांत पॊट्टे रमुन बसतात
हे अगदी खरं असतं;
आणि नातू मांडीवर हसतात
हे काय खरं नसतं?
पोटट्यांसारखं रमायचं की नातवांसारखं दमायच?
तुम्हीचं ठरवा!

काळ बराच सरला आहे
असं सुद्धा म्हणता येतं
काळ थोडाच उरला आहे
असं सुद्धा म्हणता येतं
सरला आहे म्हणायचं की उरला आहे म्हणायचं?
तुम्हीचं ठरवा!

सांगा कस मरायचं?
कण्ह्त कुण्ह्त की गाणं म्हणत
तुम्हीचं ठरवा!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा(बीड)

No comments:

Post a Comment