Thursday, 26 November, 2009

भेट तुझी माझी स्मरते......

भेट तुझी माझी स्मरते......


भेट तुझी माझी स्मरते, अजून त्या दिसाची
धुंद वादळाची होती पिच पाकिस्तानची

तुझा तेंव्हा नव्हता, आजच्यासारखा दरारा
पाकड्यांच्या तोंडून वाहिला नुसताच वारा
तुला मुळी नव्हती बाधा, अब्दुलच्या फिरकीची

क्षुद्र लौकिकाची, खोटी झुगारुन नीती
नावगाव टाकून आली अशी क्रिकेट प्रीती
तुला तरी जाणिव नव्हती, तुझ्या साहसाची

धावांचे डॊंगर आहेत,अजून तुझ्या बॅटखाली
धावफलक सांगतात त्यांची किती शतके झाली
विक्रमांनी लिहीली गाथा, खेळलेल्या विसाची

बदडलास शेन वॉर्न वॉर्न केला त्याचा घास
स्वप्नातच स्वप्न दिसावे तसे त्यास भास
क्रिकेटलाही भोवळ आली मधुर सहवासाची

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

Post a Comment