Monday, 7 December, 2009

घाल घाल पिंगा नार्‍या......

घाल घाल पिंगा नार्‍या......

घाल घाल पिंगा नार्‍य़ा, माझ्या परसात
माघारी जा, मिसकॉलची कर बरसात !

झक्कास आहे पोरगी, सांग दोस्तांच्या कानात
आई, बापापुढे आणि नको नको रे उन्हात !

विसरलास का रे तु, गॅदरींगला वर्ष झालं,
बघून तुझा वेडेपणा,माझ्या मनी हर्ष आलं

फिरुन-फिरुन सय येई, मोबाईल वाजतो
पंजाबीच्या ओढणीचा शेव, ओलाचिंब होतो.

माझ्या शेजारची काळी नंदा खोडकर फार,
चिडवून चिडवून करी कशी, मला रे बेजार !

मनात तुझ्या आठवणीचा सडा पडे,
कधी फुलं वेचायला येशील तू गडे ?

कॅंटीनच्या चहावर मऊ दाट साय
माया तुझ्यावर दाट, तशी तुझी आहे काय?

आले भरून डोळे पुन्हा मिसकॉल भेटला
न झालेल्या भेटीसाठी जीव आट्ला आटला !

- सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

(कवीवर्य कृ.ब.निकुंब यांची माफी मागुन)

1 comment: