Monday, 1 February, 2010

चुन्या चुन्या, तंबाखूत माझ्या

|| विडंबन ||

चुन्या चुन्या, तंबाखूत माझ्या


चुन्या चुन्या, तंबाखूत माझ्या
तुलाच मी चोळुन खात आहे
अजुन ही वाटते मला की
तंबाखूवर तुझी रे मात आहे

कळे ना मी चोळतो कुणाला
कळे ना हा विडा कुणाचा ?
पुन्हा पुन्हा त्रास होत आहे
तुझे ठिकाण डबीत आहे

चुन्या, तुला भेटतील माझे
माझ्या दारी सूर ओळखीचे
उभा माझ्या अंगणी पिंकाचा
रंगला हा पारिजात आहे

उगीच विड्यात तंबाखूची
कशास केलीस चोळणी तू ?
केलीस का बोंबाबोंब तु
आमच्या जे ’मन’गटात आहे

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

( कविवर्य सुरेश भट यांची क्षमा मागुन)

No comments:

Post a Comment