Monday, 22 February, 2010

असावा सुंदर कर्जाउ बंगला

असावा सुंदर कर्जाउ बंगला

असावा सुंदर कर्जाउ बंगला
फेडता फेडता फिटेल चांगला ॥धृ॥


हप्त्यावरच्या बंगल्याला हप्तेच फार
नोटांच्या पुडक्यांनी फिटून जाईल पार ॥१॥


बोल बोल किती घ्यायचे एक की दोन?
ज्याला ज्याला नाही त्याला विचारतो कोण?
मनाच्या गच्चीवर मोर छानदार
शेजारच्यांच्या अंगणात फुल्या लाल लाल ॥२॥


हप्त्यांच्याच्या बंगल्यामध्ये जो तो राहातो
वसूलीला एजंट येता लपाछपी खेळतो

मोठ्य मोठ्या हप्त्यांचा खेळ रंगला
वसूलीच्या भितीपोटी जीव टांगला
किती किती सुंदर भाड्याचाबंगला
स्वस्त मस्त परवडता चांगला ॥३॥

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)


(राजा मंगळवेढेकर यांची माफी मागुन)

No comments:

Post a Comment