Monday, 26 April, 2010

आकाशी झेप घे रे, साखरा

आकाशी झेप घे रे, साखरा
मोडी गरीबाच्या कंबरा...

आकाशी झेप घे रे, साखरा
मोडी गरीबाच्या कंबरा
तुजभवती वैभव, राया
चहा मधुर मिळतो प्याया
चहालोलुप झाली काया
हा कुठवर वेड्या, देसी घसरा

कट कसला, हा तर घॊट
त्यालाच जाते पाचची नोट
चहाचे बंधन व्याकूळ ओठ
तुच आडवितो हा घराचा, उंबरा

तुज पाय दिले रे त्याने
कर विहार आडवाटेने
काळा बाजार,रेशन,दुकाने
जा ओलांडुन या गरीबा, पामरा

नोटाविण तूर ना मिळते
मज कळते, परि, ना वळते
हृदयात व्यथा ही जळते
महागाईने जीव होई बावरा

बाजारातून मालही गायब
त्यांना सामिल जो तो सायब
मुख्य जसा तसाच नायब
हा भोग जीवनी आला, लाजरा

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

(कविवर्य जगदीश खेबूडकर यांची क्षमा मागुन)

No comments:

Post a Comment