Thursday, 29 April, 2010

वाढे अंधाराचे जाळेवाढे अंधाराचे जाळे

वाढे अंधाराचे जाळे
लोड शेडींग शेडींग
घरा घरा्ला अंधाराचे
बघा बाशिंग बाशिंग.

लोक जागे झाले सारे
सार्‍या गल्ल्या जाग्या झाल्या
डा्स चावता लेकरां
संगे जागती माऊल्या
ऐका अनोखे आवाज
डास खुषींग खुशींग.

रोज फिरून दमली्‍
सार्‍या पंख्यांची पाती
सय जुनीच नव्याने्‍
आली ए.सीं.च्या ओठी
क्षणा-क्षणाला जाते
लायटींग लायटींग.

झाला आजचा प्रकाश
सदा काळॊख काळोख
वाढत्या विज बीला
युनिट्चा अभिषेक
सारे रोजचे तरीही
सारे सोशिंग सोशिंग.

इनव्हर्टरची झाली
झाली कशी दमछाक
कमी पडे जनरेटा
नसे कुणाचाच धाक
तुझ्या नसण्याची कळ
सारी चिटींग चिटींग.

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

(कविवर्य सुधीर मोघे यांची माफी मागुन)

No comments:

Post a Comment