Monday, 5 April, 2010

या वीजेने या कविला दान द्यावे

|| विडंबन ||

या वीजेने या कविला दान द्यावे

या वीजेने या कविला दान द्यावे
थकले बील तरी समजून घ्यावे.
कोणती पुण्ये अशी येती फळाला?
वीजेचे कनेक्शनच तोडून जावे.

या वीजेने या कविला दान द्यावे
आणि माजी आमदारास सुख व्हावे.
का मागती दादा माफी माझी ?
आली संधी तर मी भांडून घ्यावे.

नको म्हणता,का भरले बील माझे?
जनता सामान्य,मग आम्ही कसे राजे?
मी असा आनंदुन बेहोष होता
हे ’गांधारी’,तु डोळे खोलुन पहावे.

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

(कविवर्य ना.धों.महानोर यांची माफी मागुन)

No comments:

Post a Comment